Foreldrekontroll på Disney+

Disney+ tilbyr flere foreldrekontrollfunksjoner ved bruk av tjenesten vår. Disse funksjonene gir deg muligheten til å begrense tilgang for individuelle profiler og kontrollere tilgjengelig innhold på profilnivå (basert på lokal klassifisering). Velg et av alternativene for foreldrekontroll nedenfor for å få mer informasjon:

 

Klassifisering
Forskjellig klassifisering kan settes for hver profil. Serier og filmer som har høyere anbefalte Klassifisering som er høyere enn profilen din, vises ikke når du blar i katalogen eller søker i Disney+-appen. Kan du velge mellom følgende Klassifisering:

 

Standard klassifisering for en standard profil er 14+.* For å endre klassifiseringen, velger du profilen du vil redigere, og så velger du Klassifisering under Foreldrekontroll.

*Klassifisering støttes ikke på barneprofiler, som bare viser barnevennlig innhold uansett.

 

 

 

Barneprofil
Barneprofiler tilbyr yngre seere et barnevennlig Disney+-grensesnitt, som bare har innhold som egner seg for barn. Få mer informasjon om hvordan du setter opp og bruker en barneprofil på støttede enheter.

Merk at tilgjengelig innhold generelt er begrenset til titler med Klassifisering 0+ og 6+.

 

 

 

Barnesikring
Barnesikring gjør det vanskeligere for barn å forlate en barneprofil, ved å kreve at brukeren svarer på et spørsmål. Du kan aktivere denne innstillingen ved å velge profilen du vil redigere og slå på Barnesikring under Foreldrekontroll (kontopassord kreves).

 

 

 

PIN-kode til profil
Ved å angi en firesifret PIN-kode til profilen kan du blokkere andre fra å gå inn på den. Du kan administrere PIN-koden når som helst fra Rediger profil-skjermen. For å sette opp eller endre PIN-koden går du til Foreldrekontroll og velger PIN-kode til profil (kontopassord kreves).

Hvis du ikke husker PIN-koden (eller hvis noen har endret PIN-koden uten tillatelse), velger du Har du glemt PIN-koden din? under rutene der du blir bedt om å angi den. Du må angi passordet ditt for verifisering før PIN-koden din kan tilbakestilles.

 

 

 

 

Beskyttelse mot profilopprettelse
Forhindre andre brukere i å opprette nye profiler på kontoen din med beskyttelse mot profilopprettelse. Når den er aktivert, kreves det alltid et passord når en ny profil opprettes. Du finner denne funksjonen under «Konto» i Disney+-appen.

 

 

  Loading...