Kan jag använda Disney+ utanför mitt hemland?

Ja, när du är utomlands kan du titta på dina nerladdade serier och filmer i offlineläge. Om du är utomlands och online i en region där Disney+ är tillgängligt kan du också streama innehåll som är tillgängligt i det landet. 

Om du bor inom EES kan du använda den version av Disney+ som är tillgänglig i ditt hemland medan du reser inom EU:s 27 medlemsländer samt i Norge, Liechtenstein och Island. Den version av Disney+ som är tillgänglig i ditt hemland kan bara användas om Disney har verifierat att ditt hemland ligger inom EES..

När du reser inom EES kan det hända att du får se ett meddelande om att Disney+ inte är tillgängligt på din plats. Om du ser det meddelandet och har verifierat att du bor inom EES kommer du ändå att kunna komma åt den version av Disney+ som är tillgänglig i ditt hemland genom att logga in på ditt konto.

  Loading...