Varför är en del videoinnehåll märkt med en varning om skildring av tobak?

Disney har åtagit sig att begränsa skildringar av tobak och rökning, i synnerhet när det gäller innehåll för barn och ungdomar. När tobak förekommer i innehåll för barn och ungdomar rör det sig oftast om äldre innehåll som producerades under en tid då man inte förstod rökningens konsekvenser lika bra som man gör idag. Vi eftersträvar att förse långfilmer som innehåller skildringar av tobak med märkning som gör föräldrar och vårdnadsinnehavare uppmärksamma på dem.


 För resurser som hjälper dig att prata med barn och ungdomar om rökning kan du besöka Common Sense Media.

  Loading...