Bruk av barneprofil

Hva er en barneprofil?

Barneprofilinnstillingen i Disney+ tilbyr en spesielt kuratert innholdsopplevelse som hovedsakelig er hentet fra TV-titler med klassifisering TV-7FV og filmer laget for kino med klassifisering G i USA eller tilsvarende klassifiseringer andre steder. Titler med innholdsadvarsler relatert til negative fremstillinger og/eller uakseptabel behandling av personer eller kulturer er ekskludert. I tillegg er automatisk avspilling og GroupWatch deaktivert i barneprofiler, og kontoinnehaveren har muligheten til å aktivere barnesikring.

 

Hva er barnesikring?

Barnesikringsfunksjonen bruker et utgangsspørsmål for å gjøre det vanskeligere å forlate en barneprofil. Funksjonen kan slås på under en ny foreldrekontrollmeny som du finner i innstillinger, og aktivering krever at du oppgir passordet til kontoen.

 

Hvilke titler er inkludert i barneprofilen?

Barneprofilen omfatter spesielt kuratert innhold som hovedsakelig er hentet fra TV-titler med klassifisering TV-7FV og filmer laget for kino med klassifisering G i USA eller tilsvarende klassifiseringer andre steder. Titler med innholdsadvarsler relatert til negative fremstillinger og/eller uakseptabel behandling av personer eller kulturer er ekskludert.

 

Du kan velge barneprofilinnstillingen for en hvilken som helst profil som er tilknyttet Disney+-kontoen din, unntatt for kontoinnehaverens profil.

 

Merk: På grunn av lokale klassifiseringer og kulturell sensitivitet kan det variere hvilke titler som er tilgjengelige når du bruker barneprofil i forskjellige regioner.

 

Hva er forskjellen mellom en barneprofil og en profil med angitt klassifisering?

En barneprofil er en kuratert innholdsopplevelse med et skreddersydd brukergrensesnitt og begrenset sett med funksjoner. Profiler med en spesifikt angitt klassifisering viser alt innhold med den klassifiseringen. Innhold med høyere klassifisering enn profilens klassifisering vises ikke når en bruker surfer eller søker i Disney+-appen. Alle Disney+-funksjonene er fortsatt tilgjengelige i profiler med angitt klassifisering.

 

Hvordan fungerer klassifisering på Disney+?

På Disney+ kan du velge en klassifisering for hver profil i en konto. Innhold med klassifisering høyere enn profilens innstilling vises ikke i Disney+-appen. 

 

Klassifisering kan justeres for hver profil fra foreldrekontrollmenyen (krever passordet til kontoen).

 

  Loading...