Föräldrakontroller på Disney+

Disney+ erbjuder flera funktioner för föräldrakontroller när du använder vår tjänst. De här funktionerna hjälper dig att begränsa åtkomsten för enskilda profiler och styra vilket innehåll som ska vara tillgängligt på profilnivå (baserat på lokal innehållsklassificering). Välj ett av alternativen för föräldrakontroller nedan om du vill veta mer:

 

Klassificeringar
Du kan ställa in olika klassificeringar för olika profiler. Program och filmer med en högre åldersgräns än din profils klassificering visas inte när du bläddrar eller söker i appen Disney+. Kan du välja mellan följande klassificeringar:

 

Den förvalda klassificeringen för en vanlig profil är 14+.* Om du vill ändra din klassificering väljer du först den profil som du vill ändra och sedan Klassificeringar i menyn Föräldrakontroller.

*Klassificeringar stöds inte för barnprofiler, eftersom de redan är utformade så att endast barnvänligt innehåll visas.

 

 

 

Barnprofil
Genom barnprofiler får den yngre publiken ett barnvänligt gränssnitt för Disney+ där det enbart finns innehåll som är lämpligt för barn. Lär dig mer om hur du skapar och använder en barnprofil på enheter som stöds.

Kom ihåg att det tillgängliga innehållet generellt är begränsat till titlar med åldersgränserna 0+ och 6+. På andra geografiska marknader ger motsvarande åldersgränser ett liknande urval av innehåll som passar för yngre tittare genom funktionen Barnprofil.

 

 

 

Barnlås
Barnlås gör det svårare för barnet att lämna en barnprofil genom att en inaktiveringsfråga måste besvaras för att kunna lämna barnprofilen. Du kan aktivera denna inställning genom att välja den profil som du vill ändra och ställa in alternativet Barnlås i menyn Föräldrakontroller på läget På (kontoverifiering krävs).

 

 

PIN-kod för profil
Du kan hindra andra från att komma åt din profil på Disney+ genom att ställa in en fyrsiffrig PIN-kod för profilen. Du kan hantera PIN-koden för din profil när som helst på skärmen Ändra profil. Om du vill ställa in eller ändra din PIN-kod väljer du bara PIN-kod för profil i menyn Föräldrakontroller (kontoverifiering krävs).

Om du inte kommer ihåg din PIN-kod (eller om någon har ändrat den utan din tillåtelse) väljer du Glömt PIN-koden? nedanför rutorna där PIN-koden ska skrivas in. Innan din PIN-kod kan återställas måste du ange ditt lösenord för verifiering.

 

 

 

Begränsa skapande av ny profil
Hindra andra användare från att skapa nya profiler på ditt konto med Begränsa skapande av ny profil. När alternativet är aktiverat krävs alltid lösenord när en ny profil skapas. Du hittar funktionen i kontoinställningarna i appen Disney+.

 

  Loading...