Användning av barnprofiler

Vad är en barnprofil?

Barnprofiler på Disney+ får en upplevelse med särskilt utvalt innehåll som främst hämtas från tv-titlar med klassificeringen TV-7FV och filmer med klassificeringen G i USA, eller motsvarande klassificeringar på andra platser. Titlar försedda med en innehållsvarning om negativa skildringar och/eller oacceptabel behandling av människor eller kulturer utesluts. Dessutom är alternativet för automatisk uppspelning samt GroupWatch avstängda för barnprofiler. Kontoinnehavaren har också möjlighet att aktivera ett barnlås.

 

Vad är ett barnlås?

Funktionen Barnlås är avsedd att göra det svårare att lämna en barnprofil genom att en inaktiveringsfråga måste besvaras för att lämna den. Funktionen kan sättas på i den nya menyn Föräldrakontroller i inställningarna (kontoverifiering krävs för att sätta på den).

 

Vilka titlar ingår i en barnprofil?

Barnprofilen innehåller särskilt utvalt innehåll som främst hämtas från tv-titlar med klassificeringen TV-7FV och filmer med klassificeringen G i USA, eller motsvarande klassificeringar på andra platser. Titlar försedda med en varning om negativa skildringar och/eller oacceptabel behandling av människor eller kulturer exkluderas.

 

Du kan välja inställningen Barnprofil för vilken profil som helst som är kopplad till ditt konto på Disney+, förutom den huvudsakliga kontoinnehavarens profil.

 

Obs! På grund av lokala klassificeringar och kulturell känslighet kan tillgängligheten av specifika titlar variera när du använder en barnprofil i olika regioner.

 

Vad är skillnaden mellan en barnprofil och en profil som har en innehållsklassificering?

En barnprofil får en annorlunda, specialanpassad upplevelse med ett eget användargränssnitt och begränsade funktioner. En profil som är inställd på en viss innehållsklassificering kan se allt innehåll med den klassificeringen. Innehåll med en högre innehållsklassificering än den som är inställd för profilen visas inte när användaren bläddrar eller söker i appen Disney+. Profiler med innehållsklassificering har tillgång till alla funktioner för Disney+.

 

Hur fungerar klassificeringar på Disney+?

Disney+ erbjuder möjligheten att välja en innehållsklassificering för varje profil inom ett konto. Innehåll med en högre klassificering än den som är inställd för profilen visas inte i appen Disney+. 

 

Ändringar av en profils innehållsklassificering kan göras i menyn Föräldrakontroller (kontoverifiering krävs).

 

  Loading...