Hur gör jag en kall omstart?

Att helt stänga av streamingenheten och starta om den igen kan vara ett bra sätt att uppdatera din anslutning.

Följ de här stegen för att utföra en kall omstart:

  1. Stäng av den enhet som du använder för att titta på Disney+ med hjälp av strömknappen, om en sådan finns
  2. Stäng av även modemet och routern, med hjälp av strömknappen, och dra ut kontakten ur strömkällan. (Det här steget är inte relevant om du använder mobildata genom din mobilleverantör.)
  3. Starta om modemet och routern
  4. Starta om din streamingenhet. (Vi rekommenderar att du väntar i 30 sekunder.)
  5. Öppna Disney+
  6. Prova att streama igen

  Loading...