Vilka titlar ingår i en barnprofil?

Barnprofilen innehåller särskilt utvalt innehåll som främst hämtas från tv-titlar med klassificeringen TV-7FV och filmer med klassificeringen G i USA, eller motsvarande klassificeringar på andra platser. Titlar försedda med en varning om negativa skildringar och/eller oacceptabel behandling av människor eller kulturer exkluderas.

Du kan välja inställningen Barnprofil för vilken profil som helst som är kopplad till ditt konto på Disney+, förutom den huvudsakliga kontoinnehavarens profil.

Obs! På grund av lokala klassificeringar och kulturell känslighet kan tillgängligheten av specifika titlar variera när du använder en barnprofil i olika regioner.

  Loading...